Workshopy

Vstup na workshopy a prednášky je bezplatný – pre všetkých zadarmo.

ZŠ Angely Merici – 10:00

Manželia Schindlerovci  – Ako prirodzené je prirodzené plánovanie rodičovstva (PPR)?
Naozaj katolíci nesmú antikoncepciu? Existujú výnimky? Čo hovorí Cirkev o regulácii plodnosti? Prednáška bude o metódach PPR v porovnaní s antikoncepciou, o (ne)spoľahlivosti PPR, neplánovaných tehotenstvách a o tom, čo prináša život s PPR do manželského vzťahu.

Jozef Kákoš – Bezdomovectvo – možno sa to nemôže stať každému, no každý môže pomôcť
Bezdomovectvo je už 25 rokov trvalou súčasťou nášho života. Každý sme len dva kroky od toho stať sa bezdomovcom. Ktoré to sú? Ak sa chcete dozvedieť viac o fenoméne bezdomovectva a organizácii Depaul Slovensko, ktorá už desať rokov pracuje s ľuďmi vylúčenými na okraj spoločnosti, tento workshop je práve pre vás.

Miroslav Mikolášik – Migranti, kríza európskej identity a postoj kresťanského politika
Ak máme ostať na pulze času, musíme vnímať aj znamenia doby. Veľká migračná vlna, prepojená s celým radom problémov a skúšok, a rastúca kríza identity Európy sú dnes výzvami, ktoré si nevyhnutne žiadajú zodpovednosť, odbornosť, ale aj nádej a snahu vidieť svetlo namiesto tmy. Pri ťažkých témach je dobré oživiť si pravdy a vnímať veci v kontexte, aby nás nepohltili do stratena. Workshop sa pokúsi vzbudiť takto vedené hľadanie odpovedí, ktoré bude mať praktické pokračovanie v pléne Európskeho parlamentu v krokoch kresťanského politika s dlhoročnými medzinárodnými skúsenosťami.

Snúbenci Jozef Uhrík a Mária Jakubíková – Čistota vo vzťahu a pred ním
Workshop snúbencov bude podaný formou svedectva z čias ich 4-ročného chodenia. Momentálne sa pripravujú na vstup do manželstva a porozprávajú Vám, čím krásnym zachovávanie čistoty vo vzťahu obohacuje a o čo negatívne oberá.

Jozef Luscoň – Tak či tak sa stretneme pred oltárom, ale z ktorej strany?
Málokto si dnes uvedomuje, že je tu spustený Veľký príbeh, ktorý vypĺňame svojimi osobnými príbehmi. A aj v tom osobnom sú momenty, v ktorých sa rozhoduje o mojom šťastí. I o tom večnom. Ide o povolanie a poslanie. Tak či tak sa stretneme pred oltárom. Jedni ako kňazi, druhí ako novomanželia alebo zasvätené osoby.
Zistiť, kde má Pán volá, patrí medzi najdôležitejšie úlohy života! Ba dáva mu zmysel. Ako na to? O tom viac na prednáške, pri prezentácii knihy, ktorá sa celá venuje tomu, že “zaľúbenému sa ľahšie žije”. Či už do Pána Boha alebo do toho nastávajúceho(cej).

Branislav Škripek – Duchovné vodcovstvo Slovenska v EÚ – čo môže Slovensko ponúknuť Európe v duchovnej oblasti?
Slovenské predsednítcvo v Rade EÚ nie je byroktatická záležitosť. Je to moment duchovného vodcovstva. Slovensku bude na pol roka ostatnými členmi EÚ daná právomoc na predkladanie návrhov a moderovanie politických diskurzov. Budeme len štatistami alebo začneme ako vyslanci Ježiša Krista prinášať témy ako je pravda, rešpekt voči Bohu, uplatňovanie Božích princípov a poriadku do spoločnosti? Je vôbec možné, aby slovenskí kresťania boli motorom pre Európu?

Ondrej Macko – Svet podľa IT
Šéfredaktor magazínu touchIT Ondrej bude svojou prezentáciou charakterizovať IT zariadenia spojené s crashtestami smartfónov. Zároveň priblíži, kam smeruje vývoj v IT svete a povie, ako svet IT vplýva na človeka. Pomenuje profesie, ktoré kvôli vývoju IT zariadení zanikajú a ktoré naopak vzniknú.

ZŠ Angely Merici – 12:00

Manželia Jaro a Katka Gunároví – Nemaj strach z manželstva
Gunárovci sú manželmi necelý rok a na svojom workshope sa budú venovať príprave na manželstvo, ako si nájsť správneho partnera vhodného na vstup do manželstva, či je potrebné modliť sa za svojho partnera, ako prevziať zodpovednosť za svoj život a nebáť sa záväzku.

Rada mládeže Trnavského kraja (RMTK) – FOTO a VIDEO WORKSHOP
Cieľom workshopu je podporiť rozvoj talentovaných mladých ľudí v oblasti foto a video dokumentácie. Aktivita je súčasťou projektu SK MLÁDEŽ V SK PRES2016, ktorý spoločne organizujú Rady mládeže Trnavského kraja, Žilinského kraja, Trenčianskeho kraja a Banskobystrického kraja. Ide o projekt, ktorý priamo reaguje na predsedníctvo SR v Rade Európskej únie a snaží sa odprezentovať najväčší potenciál Slovenska, a teda talentované deti a mládež.

Komunita Cenacolo– Vždy máme nádej!
V dnešnom svete sú závislí odsudzovaní. Nádej však existuje aj pre nich a ponúka ju práve komunita Cenacolo, o ktorej prídu porozprávať jej členovia.

Jana Jopková – Misia Angola
O svojej misijnej skúsenosti z Angoly bude rozprávať Jana, ktorá tu strávila necelé dva roky. Pracovala predovšetkým s chlapcami z ulice a taktiež mnoho času strávila medzi domorodými ľuďmi na dedinách. Bol to veľmi pekný a požehnaný čas, preto sa o tieto zážitky a skúsenosti veľmi rada podelí s ostatnými.

Misia mladých v oblasti prolife – ForLife mission
Tím ForLife mission je skupina mladých študentov, ktorých spojila spoločná vášeň pre život a pravdu. Z toho vyviera aj ich úcta k počatému životu až po prirodzenú smrť. V tomto smere štýlovo šíria osvetu, pripomínajú a chránia život a hodnoty. O to viac dnes, kedy sa zabúda na zdravý rozum, chcú ísť za pravdou. O svojom vzniku, poslaní a projektoch dosahujúcich celoslovenských rozmerov, vám porozprávajú samotní členovia tímu.
“Toto je naša misia, ktorá dáva farbu a chuť aj nám samým.  Vedomie toho, že bojovať pre správnu vec a tých najslabších – NENARODENÉ DETI, má naozaj zmysel.” Workshop povedie tím ForLife mission (Lucia Labašová, Mária Froncová a ďalší)

Mária Dedová – Život je dar – nádej po potrate
Workshop sa bude venovať ochrane života od počatia po prirodzenú smrť. Cieľom bude poukázať na dôsledky potratu pre ženu i širšie vzťahy. Objasní a ponúkne možnosti starostlivosti o ženy po spontánnom i umelom potrate.

Aula Pazmaneum – 10:30

Politická diskusia – Predsedníctvo Slovenska v EÚ – Prínos pre nás a v čom môžeme byť my prínosom
Diskutovať budú europoslanec Ivan Štefanec, poslankyňa NR SR Veronika Remišová a vedúci zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike Dušan Chrenek
Moderátorka: Vanda Tuchyňová

Aula Pazmaneum – 12:30

Diskusia s rodinou irackých kresťanov – Otvor svoje srdce! (Prečo prijať utečencov?)

Kino Hviezda – 10:00, 12:00

Pavol Hudák – Harmónia vzťahu (Správny chlapec. Správne dievča. Schopnosť milovať. Pri prameni lásky. Uzdravenie – cesta návratu.)
Každý hľadá lásku. “Na horách nerastie, v poli ju nesejú…” My sami sme najkrajším darom pre seba. Učíme sa prijímať Boha v nás. Až keď Ho v sebe objavíme, môžeme Ho iným darovať. O tom sú vzťahy, ktoré vedú k radosti, k pokoju a k láske.

Mariánska sála – 10:00

Športový workshop s FIT UP!
Ranná rozcvička ťa správne naladí na krásny deň. Postarajú sa o to tréneri z FIT UP!

Mariánska sála – 12:30

Tanečný workshop Dominiky Mirgovej a jej skupiny VIP CREW (súčasť spoplatnenej XL zóny)

Jezuitský kostol – 10:00

Imrich Degro (exorcista) – Exorcizmus v Katolíckej cirkvi
Služba exorcizmu, príprava, priebeh, sprevádzanie, rekonvalescencia – aj o týchto temách budete môcť diskutovať na prednáške o exorcizme.

Jezuitský kostol – 12:00

Imrich Degro (exorcista) – Pôsobenie zlého ducha a ochrana pred ním.
Riadne a mimoriadne pôsobenie, duchovné zbrane.

Kostol sv.Jozefa (Pavlíni) – 10:00

Ondrej Chrvala (Tajomník Rady pre mládež a univerzity KBS) – Duch Svätý a jeho pôsobenie v Cirkvi
Téma Ducha Svätého a chariziem je už klasikou Festivalu Lumen, ale stále je o ňu záujem. Na tejto prednáške sa bude hovoriť o zakotvení témy v Cirkevných dokumentoch, o rozlíšení niektorých pojmov pre lepšiu orientáciu v problematike, ale aj o osobnej skúsenosti s pôsobením Ducha Svätého.

Kostol sv.Jozefa (Pavlíni) – 12:00

Ondrej Chrvala (Tajomník Rady pre mládež a univerzity KBS) – Bláznovstvo kríža
Prečo kríž? Prečo nás Boh musel zachrániť práve takto? Ako mohol milujúci Otec vydať na takúto smrť vlastného Syna? A prečo sa tým kresťania dodnes nielenže netaja, ale tak okato chvália? Pretože ukrižovaný Kristus, pre židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo, pre nás znamená Božiu moc a Božiu múdrosť. (1Kor 1) Ak si doteraz nie úplne rozumel bláznovstvu kríža a Božím cestám spásy, si tu viac ako vítaný.

 

 

 

banner-poslanec-mikolasik (1)